Proizvodi

MCR GLOBEX GROUP je od svog osnivanja usmerio aktivnosti ka ispunjavanju potreba i zahteva firmama iz svih značajnih delatnosti privrede Srbije i privrede Crne Gore. Fokus je na građevinskoj delatnosti i putnoj privredi, ali takodje u svom programu ima proizvode za komunalnu delatnost, vodoprivredu, šumarstvo i industriju upravljanja otpadom.

Za svaki od ovih segmenata privrede, bio običan ili specifičan zahtev ili potreba, MCR GLOBEX GROUP će ponuditi odgovarajuću opremu i alate a naravno uz to odgovarajuću postprodajnu podršku koja je danas najznačajnija za svakog korisnika mašina.

 

proizvodi brendovi 2I

remu big float naslovna  kaiser naslovna