Remu amfibijski bageri - Big Float

remu big float 2

Novi tip mašine za močvarna podrucja, podrucja sa plitkim vodama i kanalnu infrastrukturu. Na raspolaganju su tri različite veličine sa 11, 14 i 21-tonskim bagerima.

- tehnički poslovi u oblastima prekrivenim vodom
- izgradnja i održavanje vodenih puteva
- restauracija i tretman terena za rekreaciju i plavnih podrucja pod zastitom
- sprečavanje ili sanacija štete od poplava
- ravnanje tla
- čišćenje i izgradnja brana za - jezera, reke, mora i kanale
- izgradnja drenažnih rovova na vlažnim, močvarnim i industrijskim oblastima sa otpadom
- čišćenje otpadnih bazena , ciscenje ribnjaka, upravljanje otpadnim vodama i barama, projekti zaštite prirodnih celina

Osnovna jedinica

Radna masina Big Float (Veliki plivac) je 11, 14 i 21 tona standardni bager sa dugom rukom od 16, 12 ili 10 metara. Masinu je moguće opremiti sa svim uobičajenim radnim alatima za standardni bager. Standardna bagerska kašika od 800/600 litara ima perforirano dno odnosno rupe za isticanje vode.

  Big Float 10.22 Big Float 12.24 Big Float 16.36
Težina pontona - donjeg postrojenja 15.000 kg 16.000 kg 19.000 kg
Težina sa bagerom 22.000 kg 25.000 kg 33.000 kg
Maks. radna širina 4,8 m 4,8 m 5,5 m
Maks. radna širina sa dodatnim pontonima 6,8 m 6,8 m 7,5 m
Širina gusenica / materijal gusenica

1200 / 400 mm

čelik / aluminijum

1200 / 400 mm

čelik / aluminijum

1200 / 400 mm

čelik / aluminijum

Dohvat napred 10 m 12 m 15 m
Dubina iskopa 4,5 m 7,5 m 9,0 m