Allround oplatni rovni sistemi

allround

Minibox

Tip Dužina boksa Visina boksa Debljina zida Težina Dubina
Minibox Baby 280 cm 120 cm 6 cm 620 kg 3,5 m 
Minibox 150  280 cm 150 cm 6 cm 720 kg 3,5 m
Minibox 180  280 cm 180 cm 6 cm 840 kg 4 od. 30 kN/m2
Minibox 300  300 cm 200 cm 6 cm 890 kg 3,5 m 
Mini nasprat  280 cm 120 cm 6 cm 540 kg
Mini nasprat 300  300 cm 100 cm 6 cm 590 kg

Citybox

Tip Dužina boksa Visina boksa Debljina zida Težina Dubina
Citybox Shorty  230 cm 200 cm 8 cm 1200 kg 5 m
Citybox HD  300 cm 200 cm 8 cm 1380 kg 5 od. 36 kN/m2
Citybox nasprat Shorty A  230 cm 100 cm 8 cm 510 kg
Citybox nasprat Shorty B 230 cm 160 cm 8 cm 780 kg 4 m
Citybox nasprat HD A  300 cm 100 cm 8 cm 780 kg
Citybox nasprat HD B   300 cm 160 cm 8 cm 1030 kg 4 m
City mobilna ivica 300 cm 25 cm 8 cm 235 kg 4 m

Multibox

Tip Dužina boksa Visina boksa Debljina zida Težina Dubina
Multifunkcionalni boks Shorty 230 cm 240 cm 8 cm 1360 kg 6 m
Multibox Standard 340 cm 240 cm 8 cm 1600 kg 5 m
Multibox HD 340 cm 240 cm 10 cm 2050 kg 6 od. 41,5 kN/m2
Multifunkcionalni boks 340 cm 240 cm 10 cm 2150 kg 6 od. 46 kN/m2
Multifunkcionalni boks 400 400 cm 240 cm 10 cm 2650 kg 6 m
Multi nasprat 80 A' 340 cm 100 cm 8 cm  990 kg
Multi nasprat 80 B' 340 cm 160 cm 8 cm 1280 kg 4 m
Multi nasprat 400 A' 400 cm 100 cm 8 cm 1160 kg
Multi nasprat 400 B' 400 cm 160 cm 8 cm 1510 kg 4 m
'svi multi-nasprat boksovi se isporučuju i u HD izvedbi (sa 10 cm debelim zidovima)
Multi Mobilschneide 340 cm 40 cm 10 cm 275 kg 4 m

Ploče za oplatu

Tip Dužina boksa Visina boksa Debljina zida Težina
Ploča za oplatu 120 120 cm 240 cm 6 cm 280 kg

Pravougaoni potporni sistem

Tip Visina boksa
Minirazupirač standard  60 - 110 cm
Minirazupirač nastavak 115 - 200 cm
Cityrazupirač ident. sa Multirazupiračem
Multirazupirač standard 75 - 140 cm
Multirazupirač nastavak I 145 - 250 cm
Multirazupirač nastavak II 165 - 290 cm